Lidmaatschap

Inschrijven

Om lid te worden van Scouting Rooi hebben we jouw gegevens nodig. Download hier het inschrijfformulier en lever dit ingevuld en ondertekend in bij de ledenadministratie: Kofferen 79, Sint-Oedenrode. Dat mag natuurlijk digitaal, mail het dan naar leden@scoutingrooi.nl. Zodra je gegevens door de ledenadministratie zijn verwerkt, ontvang je hiervan een bevestigingsmail en ben je ingeschreven bij Scouting Rooi, Regio Noordoost Brabant en Nederland.

Contributie en incasso

Als lid van Scouting betaal je contributie. Hiervan worden allerlei zaken bekostigd zoals programma’s, lidmaatschap bij Scouting Nederland (o.a. zodat je ook verzekerd bent tijdens alle Scoutingactiviteiten) en Regio Noordoost Brabant, kosten van ons gebouw, materialen enzovoorts. Scouting Rooi kent een all-in contributie waarin alle reguliere opkomsten en weekenden zijn begrepen. Deelname aan een zomerkamp en/of bijzondere weekenden zijn facultatief. Bij Scouting Rooi betaal je contributie door middel van automatische incasso. Door het invullen en ondertekenen van de SEPA-machtiging op het inschrijfformulier ga je daarmee akkoord. Incasso vindt plaats in twee termijnen; begin september en begin februari. Bij elke termijn wordt de helft van de contributie geïnd. De jaarcontributie bedraagt voor seizoen 2017/2018: – bevers € 102,50 – welpen € 125,50 – scouts € 135,50 – explorers € 145,50 – stam € 77,00 – plusscouts € 50,75. In bepaalde gevallen is het mogelijk om via het Gemeentelijk Declaratiefonds een tegemoetkoming te krijgen voor de contributie. Meer informatie daarover kan bij gemeente Meierijstad worden opgevraagd.

Opzeggen en uitschrijven

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen vóór 1 augustus of vóór 1 januari via het uitschrijfformulier dat je hier kunt downloaden. Dit formulier dient, met opgaaf van reden, ingevuld en ondertekend te worden ingediend bij de ledenadministratie. Zodra het formulier door de ledenadministratie is verwerkt, ontvang je een bevestigingsmail en ben je uitgeschreven bij Scouting Nederland en Scouting Rooi en vindt er vanaf de uitschrijfdatum geen incasso meer plaats. Indien opzegging ná 1 augustus of ná 1 januari plaatsvindt, is het lid gehouden de termijncontributie te voldoen en wordt deze conform de verstrekte SEPA-machtiging geïncasseerd. In verband met vaste kosten van o.a. speltakprogramma’s, bijdragen aan Scouting Nederland en Scouting Regio Noordoost-Brabant wordt er in géén geval contributie terugbetaald.