Home Page

Bij Scouting horen alle kinderen er bij!

Geld mag geen spelbreker zijn

 

Scouting staat voor uitdaging! Bij Scouting besteden kinderen en jongeren hun vrije tijd op een actieve en uitdagende manier. Scouts hebben veel plezier met elkaar en leren samen te werken en respect te hebben voor de ander. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich bij Scouting op een natuurlijke manier tot zelfstandige mensen en krijgen de ruimte om te ontdekken en te leren. Via deze website houden we je op de hoogte van alles wat er binnen onze Scoutinggroep gebeurt. Natuurlijk vind je hier ook alles over Scouting in het algemeen, de groep, hoe je een keertje kunt komen kijken en jeugdlid of vrijwilliger kunt worden.

Beste scout,

Bij Scouting horen alle kinderen er bij! Dat is een van de belangrijke uitgangspunten van Scouting. Als vrijwilliger zet ook jij je daar actief voor in. Dat waarderen we enorm!

Toch krijgen we signalen dat de financiële thuissituatie van kinderen steeds vaker een spelbreker is. Hoewel er soms verschillende subsidieregelingen beschikbaar zijn, lukt het ouders of verzorgers niet altijd om alles rondom Scouting financieel rond te krijgen. Kinderen kunnen dan niet mee op kamp of aanschaf van een Scoutfit of rugzak wordt uitgesteld. Misschien herken jij die signalen in jouw groep ook?

Voor Scouting Nederland is dit de aanleiding geweest voor een nieuw project; ‘Bij Scouting horen alle kinderen er bij’. Kort gezegd kan Scouting Nederland voor leden de kosten van het lidmaatschap of een kamp overnemen of zorgen voor een Scoutfit of kampeeruitrusting. Deze tegemoetkoming is alleen beschikbaar als andere mogelijkheden, bijvoorbeeld via de gemeente of fondsen, niets of niet genoeg hebben opgeleverd.

Aan jou hebben we een paar vragen:
Zou je willen helpen om deze regeling onder de aandacht te brengen onder de vrijwilligers in jouw groep? Zij hebben vaak goed zicht op voor wie deze regeling van belang is.
Zou je willen helpen om ouders en verzorgers op de hoogte te stellen van de mogelijkheden voor financiële steun, binnen en buiten Scouting? Denk er daarbij wel aan dat het voor ouders, en kinderen, niet leuk is om dit aan te geven. Ga vertrouwelijk om met de informatie die je krijgt!
Zou je ouders en verzorgers die gebruik willen maken van de gemeentelijke mogelijkheden óf van tegemoetkoming uit het project ‘Bij Scouting horen alle kinderen er bij’ willen helpen en ondersteunen om dit ook daadwerkelijk van de grond te krijgen?
Met jouw hulp lukt het ons dan nóg beter er voor te zorgen dat alle kinderen voor de volle 100% mee kunnen doen en dat geld geen spelbreker is.

Je kunt alle informatie over het project vinden op www.scouting.nl/minima.

Met vriendelijke groet,

Jaap Boot
Voorzitter Scouting Nederland